Teamcoaching

Teamcoaching wordt ingezet bij verandertrajecten en bij stroef lopende samenwerking met vaak onbesproken weerstand. Het kan ook ingezet worden voor ontwikkeling van gezamenlijkheid in een team. Wij gebruiken in de coaching zoveel mogelijk de kennis, kwaliteiten en inzichten van de deelnemers omdat we geloven dat dat de beste manier is om inzichten te verwerven over eigen functioneren en het functioneren als team. Hierbij kijken we nadrukkelijk naar het “systeem”, oftewel hoe reageert men op elkaar en hoe wordt (ineffectief) gedrag daardoor in stand gehouden?

Teamcoaching is maatwerk en vergt een andere aanpak dan individuele coaching. Afhankelijk van het doel en de behoefte vanuit de opdrachtgever bieden we teamcoaching aan, afgestemd op de specifieke vraag . In het intakegesprek met de opdrachtgever bespreken we het doel en de kaders van het traject. Daaruit volgt een voorstel voor het aantal bijeenkomsten en het tempo. Na wederzijds akkoord worden in een overeenkomst de afspraken vastgelegd. In het eerste gesprek worden het doel, de verantwoordelijkheden, de werkwijze en het tijdspad besproken met alle deelnemers.