Loopbaancoaching

Er zijn verschillende redenen om te reflecteren op de eigen loopbaan. Keuzes en dilemma’s doen zich meestal als volgt voor:

  • Hoe en waarom zet ik de volgende stap?
  • Ik kom in mijn vak niet meer aan de slag, wat nu?
  • Zou leidinggeven iets voor mij zijn?
  • Ik kan heel veel maar mijn collega’s lijken het niet te zien.
  • Ik ben in de vijftig, hoe houd ik mezelf scherp?
  • Is dit het nou?

Samen met jou kijken we naar je loopbaan tot nu toe, je kennis en vaardigheden, je competenties en je wensen voor de toekomst. In de coaching helpen we je om meer inzicht te verkrijgen in de koers die jij in jouw werkzame leven wilt volgen. Hierbij kijken we naar jouw overtuigingen, jouw kernwaarden, de talenten en competenties.

Ook komt je loopbaan tot nu toe met de bijbehorende levensfases aan de orde. Waar kreeg en krijg je energie van, wat is belangrijk voor je, waar wil en kun je vlammen. Het inzicht dat hiermee gecreëerd wordt, is noodzakelijk voor een juiste keuze. Maar inzicht op zichzelf is niet voldoende; het gaat erom dat jij aan het einde van het coachtraject in staat bent om de juiste stappen te zetten.

We stellen samen de doelen vast en maken een plan van aanpak hoe daar te komen.
Een traject kan variëren van 4 tot 10 gesprekken.