Intervisie

kid verstopt achter riet_300Intervisie is een veelgebruikt instrument  om aan eigen ontwikkeling te werken. Voor intervisie kan worden gekozen als leidinggevenden vinden dat hun medewerkers op zich prima werk leveren, geen aanvullende opleidingen of coaching nodig hebben maar baat hebben bij intercollegiaal contact. Leren van collegae, samen puzzelen op ingewikkelde vraagstukken, elkaar helpen bij ontwikkeling. Het gaat hier niet om vaktechnische ontwikkeling, wel om ontwikkelen in gedrag, in leidinggeven, in samenwerken, in reflecteren.

Intervisie is hiervoor een geschikt instrument. In een groep (van maximaal 8-10 personen) werken de deelnemers aan vergroten van het inzicht in eigen handelen, waarin dilemma’s en (werk)problemen met elkaar gedeeld worden en waar zo mogelijk nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. Het is een goede en effectieve manier om met elkaar te werken aan versterking van eigen positie, kennis en kunde. Hierbij is het belangrijk dat de deelnemers goed naar elkaar luisteren, respect voor privacy hanteren en samen met de begeleiders zorgdragen voor veiligheid. Wij zijn verantwoordelijk voor het groepsproces en vervullen een neutrale rol. We zorgen ervoor dat eenieder aan bod komt, dat eenieder voldoende aandacht krijgt en dat er een evenwichtige inbreng van casus is.

In het intakegesprek bespreken we met de opdrachtgever het doel en de kaders van de intervisie. Hieruit volgt een voorstel voor de vorm van en het aantal intervisiebijeenkomsten. De ervaring leert dat na ongeveer 6 bijeenkomsten de deelnemers zich in staat voelen de intervisie zelf voort te zetten zonder (structurele) externe begeleiding.