Foske Meerloo

Energie is de basis van mijn werk. Is het niet voor begeleiding van teamontwikkeling dan is het wel als intervenist in uitdagende situaties. Ik hanteer een pragmatische insteek, gebaseerd op systeemdenken en het systemisch gedachtengoed. Daarnaast denk ik graag met je mee met betrekking tot projectmanagement in de leukste branche (sociaal domein), procesbegeleiding voor elk vraagstuk en als sparringpartner op het gebied van organisatie ontwikkeling. Mijn ervaring ligt binnen verschillende werkvelden.

Ik vind het belangrijk dat er met zorg echt gekeken wordt naar wat men nodig heeft, ik luister goed en speel daarop in. Begrijp ik de vraag/opdracht? Net even doorvragen. Aannames; checken, oordelen; liever niet. Verwachtingen kunnen managen al voor het traject start. Luisteren, flexibel kunnen zijn en verbinding kunnen zien en leggen zodat het gewenst resultaat behaald wordt.

In 2012 heb ik de opleiding “Coaching voor Professionals” afgerond en sta ik geregistreerd als Erkend Coach bij de ST!R. De aanpak die ik huidige coach-trajecten hanteer, is gebaseerd op systeemdenken en de psychologie van Jung.

Foske Meerloo

Linked In/ Foske Meerloo

Foske Meerloo voert haar coachings- en trainingsactiviteiten uit vanuit De CoachCombinatie en vanuit MotivateMe.